ระดับที่เรียน-thai

ณ ขณะนี้ท่านเรียนอยู่ในระดับใด
 

ความสนใจ-thai

ท่านสนใจที่จะเข้าเรียนภาษาอังกฤษกับ Ellis หรือไม่
 
สมาชิก : 399
Content : 12
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 97493
เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ข่าว

ประกาศ! 

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อในการเข้าสู่ระบบได้จากลิงค์  ตรวจสอบรายชื่อ 

 

หมายเหตุ การเข้าสู่ระบบเรียนและตรวจสอบเวลาเรียน

 

  • ชื่อผู้ใช้คือ รหัสนักศึกษา 13 หลัก ไม่มีขีด   เช่น 1153509010442
  • รหัสผ่านคือ รหัสบัตรประชาชน

 


 

 
ตรวจสอบจำนวนชั่วโมงเรียน ellis PDF พิมพ์ อีเมล

ท่านสามารถตรวจสอบจำนวนชั่วโมงเรียนของท่านด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ 
 
 
 
 
 
ประกาศ! ขอเชิญเข้าใช้งานระบบ ELLIS PDF พิมพ์ อีเมล

ขอเชิญ ! ท่านผู้สนใจเข้าเรียนภาษาอังกฤษ ด้วยระบบ ELLIS

1. ท่านสามารถสมัครเข้าเรียนได้จากเมนู  สมัครเข้าเรียน ELLIS

2. จากนั้นรอการยื่นยันการสมัครสมาชิกได้จากเจ้าหน้าที่  หรือโทรติดต่อสอบถาม 02-549-3084 งาน Software  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. เมื่อได้ท่านรับ User name  และ Password จากเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ  ให้ท่านเข้าสู่ การทดสอบก่อนเรียน ในครั้งแรกโดยเลือกใช้เครื่องให้บริการได้  ณ จุดบริการ  4 จุดดังต่อไปนี้  (หลังจากทดสอบแล้วทานสามารเข้าเรียนบทเรียนได้ตามเงือนไขที่กำหนด)

    3.1 อาคารวิทยบริการชั้น 2 ห้องภาษา

          จันทร์ - ศุกร์     เวลา 8.30น. - 24.00 น.

          เสาร์ - อาทิตน์  เวลา 8.30น. - 21.00 น.

          ปิดทำการวันหยุดนักขัตฤกษ์

    3.2 อาคารคณะศิลปศาสตร์  ชั้น 6 ศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง

          จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30น. - 16.30  น.

    3.3 อาคารสำนักงาน  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

          จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30น. - 16.30 น.

    3.4 อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

          จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30น. - 16.30 น.