ระดับที่เรียน-thai

ณ ขณะนี้ท่านเรียนอยู่ในระดับใด
 

ความสนใจ-thai

ท่านสนใจที่จะเข้าเรียนภาษาอังกฤษกับ Ellis หรือไม่
 
สมาชิก : 397
Content : 12
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 96129
เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
รู้จัก ELLIS PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Jatupon Panjoy   
วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2009 เวลา 06:18 น.

What is ELLIS software?

เพิ่มความสะดวกสบายและประสิทธิภาพในการเรียนภาษาอังกฤษ โดยใช้ interactive multimedia computer ของ Ellis Learning System
ซึ่งใช้สอนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยและโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษชั้นนำหลายแห่งในสหรัฐอเมริกา Ellis Learning System ถูกพัฒนา
โดย Dr.Frank Otto ที่มีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่สอง (Teaching English as a Second Language: TESL)
มากว่า 30 ปี

ELLIS Learning System เป็นระบบการสอนภาษาอังกฤษที่ ประสบความสำเร็จกับทั้งผู้ใหญ่ และ เด็กกว่า 5 ล้านคนใน 50 ประเทศทั่วโลก
การเรียนด้วย interactive multimedia computer จะทำ ให้คุณ สามารถเลือกเวลาเรียนภาษาอังกฤษ ที่คุณ สะดวก ไม่ต้องเข้าชั้นเรียน
ไม่ต้องรอเพื่อนร่วมชั้นที่ อาจจะ มีทักษะภาษาอังกฤษด้อยกว่า หรือไม่ต้องเกรงใจใครในกรณีที่คุณต้องการทบทวนบทเรียนบางบท
เป็นพิเศษ Interactive Multimedia System ยัง เหมาะสำหรับการเตรียม ตัวสอบ TOEFL และ TOEIC ระบบใหม่ที่ต้องสองผ่านคอมพิวเตอร์
นอกจากการเรียนผ่าน interactive multimedia computer ไม่ว่าคุณจะเป็นนิสิต นักศึกษา คนทำงาน หรือกำลังเตรียมตัวจะไปเรียนต่อ
หรือใช้ชีวิตในต่างประเทศ จะช่วยให้คุณใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจภายในเวลาที่จำกัด

ปัจจุบันภาษาอังกฤษ เป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างมากของการศึกษา มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ตระหนักถึง ความสำคัญ|
ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จึงได้อนุมัติเงินสนับสนุนสื่อโปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษ Ellis ให้แก่นักศึกษา และผู้ที่มีความสนใจ
ที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

นื้อหาบทเรียน

เนื้อหาบทเรียนของ Ellis แบ่งออกเป็น ประเภท ดังนี้

ลำดับ

รายการ

ระดับ(Level)

เหมาะสำหรับ

รายละเอียด

1

ELLIS Placement

-

ทุกระดับโปรแกรมทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนเรียนมีทั้งหมด 12 Level เพื่อจัดระดับความรู้ความสามารถของผู้เรียนให้ตรงตามบทเรียนซึ่งแบ่งเป็น 4 ระดับคือ  Basics, Introduction, Middle, Senior

2

ELLIS Basics

1-2

ผู้เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษการเรียนภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานใน 2 หมวดหลัก คือคำศัพท์ (Vocabulary) และการอ่าน (Reading) เริ่มตั้งแต่เรียนคำศัพท์และการอ่านตัวพยัญชนะ การออกเสียงที่ถูกต้อง การแนะนำตัวเอง การนับเลข และสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

3

ELLIS Intro

3-7

ผู้เรียนในระดับมัธยมและผู้ที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันการเรียนในระดับเบื้องต้นมี 8 หมวด แต่ละหมวดจะมีบทเรียนแตกต่างออกไปตามหัวเรื่อง ประกอบด้วย คำศัพท์ (Vocabulary) ไวยากรณ์ (Grammar) การออกเสียง (Pronunciation) การสื่อสาร (Communication) โดยเรียนจากตัวอย่างสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวัน

4

ELLIS Middle Mastery

8 - 10

ผู้เรียนในระดับมัธยมปลายจนถึงผู้เรียนระดับอุดมศึกษาการเรียนภาษาอังกฤษในระดับกลาง ประกอบด้วย 5 หมวด ได้แก่ คำศัพท์ (Vocabulary) ไวยากรณ์ (Grammar) การออกเสียง (Pronunciation) การสื่อสาร (Communication) การฟัง (Listening)  และการพูด (Speaking) ทุกหมวดเรียนจะเป็นการฝึกฝนความรู้และทักษะภาษาอังกฤษด้วยบทบาทสมมติ จากสถานการณ์ในชีวิตจริง

5

ELLIS Senior Mastery

11 - 12

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และผู้เรียนภาษาอังกฤษระดับสูง จนถึงระดับผู้เชี่ยวชาญการเรียนภาษาอังกฤษในระดับสูงประกอบด้วย 12 หมวดเรียนและมีบทเรียนกว่า 100 ชั่วโมง บทเรียน วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมพร้อมผู้เรียนในการสอบ TOFEL เตรียมตัวไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ และยกระดับความสามารถในการสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว เน้นการทดสอบความรู้ความสามารถของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ เช่น คำศัพท์ (Vocabulary) , คำแสลง (Idioms) ไวยากรณ์ (Grammar) การออกเสียง (Pronunciation) การสื่อสาร (Communication) การฟังเพื่อให้เข้าใจ (Listening Comprehension)  

6

ELLIS Master Pronunciation

 ผู้ที่ต้องการฝึกทักษะการพูดและการฟังการเรียนภาษาอังกฤษด้านการออกเสียงเพื่อพัฒนาทักษะการพูดและการฟัง ตั้งแต่ระดับเสียงพยัญชนะ สระ และคำที่ถูกต้องของเจ้าของภาษาและคำที่ออกเสียงคล้ายคลึงกัน การลงเสียงเน้นหนัก (Stress) ทำนองเสียง (Intonation) และรูปสัทศาสตร์ (Phonetic)

7

Ellis Business
 นักศึกษาที่เรียนสายธุรกิจและบุคลากรในสายงานธุรกิจ ธุรการการเรียนภาษาอังกฤษด้านธุรกิจ เช่น Airport, Transportation, Hotel , Food,  Business Social Skills, Greetings Introductions and Farewell, Phone Skills, Negotiations, Contracts, Discussing Business, Planning, and Meetings

ผลเปรียบเทียบระดับ

การสมัครสมาชิก
  • นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สมัครเข้าใช้บริการ ฟรี

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 04 มิถุนายน 2009 เวลา 08:29 น.