ระดับที่เรียน-thai

ณ ขณะนี้ท่านเรียนอยู่ในระดับใด
 

ความสนใจ-thai

ท่านสนใจที่จะเข้าเรียนภาษาอังกฤษกับ Ellis หรือไม่
 
สมาชิก : 397
Content : 12
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 96126
เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ผู้เรียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Jatupon Panjoy   
วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2009 เวลา 06:34 น.

ผู้เรียน

  • สมัครเข้าเรียนโดยสมัครใจ
  • เป็นนักศึกษาหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่สนใจจะพัฒนาภาษาอังกฤษ

เรียนตามความต้องการของหน่วยงาน

หน่วยงานที่ต้องการให้บุคลากรเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ สามารถส่งรายชื่อบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการได้โดยตรง

ผู้เรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษในเรื่องดังนี้

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2012 เวลา 01:54 น.